۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار

خطا در بارگزاری آیتم

آیتم مورد نظر پیدا نشد.
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
دسته‌بندی موضوعی پرس و جو‌ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل۰.۷۵-۰.۰۲
بینگ۰.۶۴-۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷-۰.۰۲
یوز۰.۴۷-۰.۱۱
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل۰.۷۰.۰۵
بینگ۰.۶۸۰.۱۳
پارسی جو۰.۶۴۰.۰۵
یوز۰.۵۷۰.۰۹
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل۰.۷۱-۰.۰۶
بینگ۰.۶۴۰.۱۸
پارسی جو۰.۶۳۰.۰۹
یوز۰.۵۴۰.۰۴
همه
گوگل۰.۷۶۰.۰۳
بینگ۰.۶۷۰.۲
پارسی جو۰.۶۰.۰۳
یوز۰.۵۷۰.۰۸
دسته‌بندی فناوری اطلاعات
گوگل۰.۷۵۰.۰۷
بینگ۰.۶۹۰.۱۸
پارسی جو۰.۶۵۰.۱
یوز۰.۵۸۰.۱۱
دسته‌بندی علمی
گوگل۰.۷۹۰.۰۷
بینگ۰.۷۲۰.۳
یوز۰.۶۱۰.۱۷
پارسی جو۰.۶۱۰.۰۴
سلامت و پزشکی
گوگل۰.۷۵-۰.۰۴
بینگ۰.۶۸۰.۳
یوز۰.۵۵۰.۱۳
پارسی جو۰.۵۴-۰.۰۵
هنر و سرگرمی
گوگل۰.۷۸۰.۰۲
بینگ۰.۶۸۰.۲۳
پارسی جو۰.۶۲۰.۰۵
یوز۰.۵۷۰.۰۶
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۴۱۲۱-۱۵۱
یوز۲۳۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۰۸-۰.۴۱
یوز۰.۰۵-۰.۰۳
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۶۹۰۹۰۶۱
یوز۶۹۷۵۱۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۷.۴۳۰.۴۳
یوز۲.۵-۲.۵
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
یوز۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
یوز۰.۸۹-
پارسی جو۰.۶۴-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی جو۸۰-
یوز۶۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل۱۴.۴۱-۵.۳۷
پارسی جو۴.۲-۱.۹
یوز۲.۵-۱.۱۲