۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۲ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
دسته‌بندی موضوعی پرس و جو‌ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل۰.۷۶-۰.۰۲
بینگ۰.۶۲-۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷۰.۰۳
یوز۰.۵۲۰.۱
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل۰.۷۰.۰۵
بینگ۰.۶۷۰.۱۲
پارسی جو۰.۶۲۰.۰۳
یوز۰.۵۳۰.۰۵
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل۰.۶۸-۰.۰۹
پارسی جو۰.۶۵۰.۱۱
بینگ۰.۶۰.۱۴
یوز۰.۵۱۰.۰۱
همه
گوگل۰.۷۶۰.۰۳
بینگ۰.۶۷۰.۲
پارسی جو۰.۶۰.۰۳
یوز۰.۵۷۰.۰۸
دسته‌بندی فناوری اطلاعات
گوگل۰.۶۸۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۵۰
بینگ۰.۵۱۰.۰۱
یوز۰.۴۷۰.۰۲
دسته‌بندی علمی
گوگل۰.۷۲۰.۰۱
پارسی جو۰.۵۷۰.۰۲
یوز۰.۴۴۰.۰۲
بینگ۰.۴۲۰.۰۵
سلامت و پزشکی
گوگل۰.۷۹۰.۰۶
پارسی جو۰.۵۹۰.۰۴
یوز۰.۴۲۰
بینگ۰.۳۸-۰.۰۲
هنر و سرگرمی
گوگل۰.۷۶۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷-۰.۰۱
یوز۰.۵۱۰.۰۲
بینگ۰.۴۵۰.۰۲
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۴۱۲۱-۱۵۱
یوز۲۳۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۳۲۰.۲۱
یوز۰.۱۱۰.۰۲
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۶۹۶۲۰۷
یوز۷۲۵۴۸
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۴.۴۳۰.۲۹
یوز۲.۱۷-۰.۶۹
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
یوز۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
یوز۰.۸۹-
پارسی جو۰.۶۴-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی جو۸۰-
یوز۶۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل۱۴.۴۱-۵.۳۷
پارسی جو۴.۲-۱.۹
یوز۲.۵-۱.۱۲