۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۰ بهمن ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها

گزارشات فنی

مستندات فنی تولید شده در طول فرایند طراحی، توسعه و راه‌اندازی آزمایشگاه وب‌آزما، با هدف اطلاع رسانی به عموم مخاطبان در خصوص سامانه‌های ارزیابی توسعه داده شده و جزئیات الگوریتم‌های مورد استفاده، به صورت کاملاً رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.

ردیف عنوان سال انتشار پیوست
۱ خدمات‌دهی آزمایشگاه ۱۳۹۵
۲ ایجاد و راه‌اندازی آزمایشگاه ۱۳۹۵
۳ مستندات طراحی آزمایشگاه ۱۳۹۴
۴ شناسایی نیازمندی‌های آزمایشگاه ۱۳۹۴