۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۲ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
آمار بازدید روزانه
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
نبیک۴۱۰
پارسی جو۲۲۰
درصد کاربران بازگشتی
میانگین آمار بازدید روزانه
نبیک۷۴
پارسی جو۷۰۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۳.۶۷۰.۶۷
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
نبیک۹۹.۹۸-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
نبیک۰.۱۴-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
نبیک۱۰۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
نبیک--