۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۳۰ تیر ١۳۹۸   |   English
آخرین فعالیت‌ها
آمار بازدید روزانه
آمار بازدید

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
درصد کاربران بازگشتی

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
کیفیت نتایج جستجوی علمی (MRR)
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجوی علمی به صورت دسته‌بندی شده (MRR)
داده ای موجود نیست
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
نبیک۹۹.۹۸۳.۰۵
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
نبیک۰.۱۴-۴۰۵.۲۲
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
نبیک۱۰۰۵۰
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
نبیک--