۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
آمار بازدید روزانه
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
نبیک۳۹۰
پارسی جو۲۴۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۲۹۰.۲۱
نبیک۰.۱۱۰.۰۳
میانگین آمار بازدید روزانه
نبیک۸۳۰
پارسی جو۷۶۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۲.۶۷-۱.۵
نبیک۱.۳۳۰
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
کیفیت نتایج جستجوی علمی (MRR)
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجوی علمی به صورت دسته‌بندی شده (MRR)
داده ای موجود نیست
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
نبیک۹۹.۹۸۳.۰۵
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
نبیک۰.۱۴-۴۰۵.۲۲
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
نبیک۱۰۰۵۰
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
نبیک--