۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار

خطا در بارگزاری آیتم

آیتم مورد نظر پیدا نشد.
آمار بازدید (موبایل/کامپیوتر شخصی)
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
برای نوع پرس و جوی خبری
گوگل۰.۷-
پارسی جو۰.۳۳-
هشتگ۰.۲۶-
خبروان۰.۲-
خبرجو۰.۱۱-
برای نوع پرس و جوی مصاحبه
گوگل۰.۶۳-
خبروان۰.۱۲-
هشتگ۰-
خبرجو۰-
پارسی جو۰-
برای نوع پرس و جوی گزارش
گوگل۰.۶۷-
خبروان۰.۳-
پارسی جو۰.۳-
هشتگ۰.۲۷-
خبرجو۰.۱۹-
همه
گوگل۰.۶-
هشتگ۰.۲۷-
پارسی جو۰.۲۷-
خبروان۰.۲۴-
خبرجو۰.۰۷-
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۱۵۲۹۷-۱۰
خبروان۶۹۹۴۲
هشتگ۱۹۹۲۶
یوز۱۱۲۰
خبرجو۲۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۰۸-۰.۴۱
یوز۰.۰۵-۰.۰۳
خبروان۰.۰۱-۰.۰۱
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۴۲۱۸۳-۲۵
خبروان۹۳۰۲۴
هشتگ۴۵۲۶۹
یوز۳۴۹۱
خبرجو۱۳۰
۰۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۲.۴۰.۲
یوز۲.۳۳۰.۳۳
خبروان۲.۱۷۱.۱۷
خبرجو۲-
هشتگ۱۰
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
هشتگ۱۰۰-
یوز۹۹.۰۳-
پارسی جو۹۷.۱-
خبرجو۹۷.۱-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
پارسی جو۰.۸۴-
هشتگ۰.۸۲-
یوز۰.۷۳-
خبرجو۰.۷۲-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
یوز--
پارسی جو--
خبرجو--
هشتگ--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
پارسی جو۵۱.۲۹۵۰.۲۹
یوز۴۵.۶۵-
خبرجو۳۶.۷۳۳۶.۷۳
هشتگ۳۳.۱۸۳۳.۱۲
خبروان۲۵.۸۵۲۵.۲۶