۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۳۰ تیر ١۳۹۸   |   English
آخرین فعالیت‌ها
معیار Bleu بر اساس حوزه موضوعی
داده ای موجود نیست
معیار Bleu
داده ای موجود نیست
معیار TER (مقدار کمتر کارایی بالاتر را نشان می‌دهد)
داده ای موجود نیست
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
ترگمان۱۰۰-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
ترگمان۰.۵۱-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
ترگمان--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
ترگمان--