۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۳۰ تیر ١۳۹۸   |   English
آخرین فعالیت‌ها
میانگین آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
بر اساس داشتن غلط املایی
داده ای موجود نیست
بر اساس منبع پرس و جوها
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو بر اساس نوع پرس و جوها
داده ای موجود نیست
بر اساس وجود عنوان شهر در پرس و جو
داده ای موجود نیست
بر اساس محدوده جغرافیایی پرس و جوها
گوگل۱۱
نشان۰.۳۰.۳
او اس ام۰۰
نما۰۰
پارسی جو۰-۰.۶۱
پارسی مپ۰-۰.۳۱
مپ آی آر۰۰
گیتا۰۰
بر اساس نوع مکان مورد درخواست
پارسی مپ۰.۵۳۰.۳۸
گوگل۰.۳۹-۰.۲۵
پارسی جو۰.۲۷-۰.۱۴
نما۰.۲۳۰.۲۳
نشان۰.۲۲۰.۲۲
او اس ام۰.۲۰.۲
مپ آی آر۰.۱۹۰.۱۹
گیتا۰.۱۴۰.۱۴
بر اساس تگ مکان مورد درخواست
پارسی مپ۰.۹۳۰.۲۶
گیتا۰.۴۰.۲۷
گوگل۰.۳۹۰.۰۸
مپ آی آر۰.۳۷۰.۲۴
او اس ام۰.۳۶۰.۳
نما۰.۳۶۰.۲۹
پارسی جو۰.۳۶۰.۲۶
نشان۰.۳۶۰.۲۶
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
درصد کاربران بازگشتی

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
پارسی مپ۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
مپ آی آر۱۰۰-
گیتا۱۰۰-
اد.بید۹۹.۹۷-
نشان۹۸.۱۰
نما۹۷.۹۴-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
اد.بید۱۶۷۵.۸-
نما۵۹۵.۵۶-
گیتا۴۱۵-
نشان۲۳۰.۳۹۰
پارسی مپ۹۲.۲۳-
پارسی جو۷۶.۹۸-
مپ آی آر۵۲-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی مپ۵۰۰-
نما۵۰۰-
مپ آی آر۵۰۰-
گیتا۵۰۰-
نشان۲۵۰۰
پارسی جو۱۵۰-
اد.بید۴۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
نشان۱۰۰-
پارسی مپ۷۰.۲۵-
مپ آی آر۲۳.۳۷-
گیتا۱۵.۵۴-
پارسی جو۰-