۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۳۰ تیر ١۳۹۸   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
مبتنی بر محتوا
داده ای موجود نیست
مبتنی بر ترکیب برچسب و محتوا
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
درصد کاربران بازگشتی

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین آمار بازدید روزانه

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر

خطا در بارگزاری آیتم

Can't connect to MySQL server on '31.184.134.99' (110)
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
کاوش--
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
کاوش--
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
کاوش--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
کاوش--