۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
مبتنی بر محتوا
داده ای موجود نیست
مبتنی بر ترکیب برچسب و محتوا
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۱۰۱۲-۵۴۵
یوز۲۵-۲۱
کاوش۲۱
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۰۸-۰.۴۱
یوز۰.۰۵-۰.۰۳
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۵۲۸۱۶
یوز۱۸۹۰
کاوش۳۲۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۳۲۰۴-۱۳۰۳
یوز۳۱-۲۳
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
کاوش--
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
کاوش--
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
کاوش--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
کاوش--