۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۲ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
کاوش--
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
کاوش--
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
کاوش--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
کاوش--