۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۵ آذر ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
Format String Vulnerability in SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
خطای حافظه در SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
خطای هیپ در SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
امکان ارسال آزاد ایمیل از سرور SMTP
چاپار: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
النون: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
میهن میل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود دارد
جیمیل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
یاهو: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
پست: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
امکان دسترسی به لیست کاربران SMTP
چاپار:
پورت خروجی
465/tcp open smtps |_ SMTP: EHLO 220 prx2.chmail.ir CHMAIL ESMTP
النون:
پورت خروجی
25/tcp open smtp |_ Method RCPT returned a unhandled status code.
465/tcp open smtps |_ Method RCPT returned a unhandled status code.
587/tcp open submission |_ Method RCPT returned a unhandled status code.
میهن میل:
پورت خروجی
25/tcp open smtp | Method VRFY returned a unhandled status code.|_ Method EXPN returned a unhandled status code.
465/tcp open smtps | Method VRFY returned a unhandled status code.|_ Method EXPN returned a unhandled status code.
587/tcp open submission |_ Couldn't perform user enumeration, authentication needed
جیمیل:
پورت خروجی
25/tcp open smtp |_ Couldn't perform user enumeration, authentication needed
465/tcp open smtps |_ Couldn't perform user enumeration, authentication needed
587/tcp open submission |_ Couldn't perform user enumeration, authentication needed
یاهو:
پورت خروجی
پست:
پورت خروجی
465/tcp open smtps |_ Couldn't find any accounts
قابلیتهای SMTP
چاپار: SMTP
النون: mx1.elenoon.ir, PIPELINING, SIZE 36214400, ETRN, AUTH PLAIN LOGIN, AUTH=PLAIN LOGIN, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN,
میهن میل: mihanmail.ir Pleased to meet you, 31.184.134.33 [31.184.134.33],
جیمیل: smtp.googlemail.com at your service, [31.184.134.33], SIZE 35882577, 8BITMIME, AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH, ENHANCEDSTATUSCODES, PIPELINING, CHUNKING, SMTPUTF8,
یاهو: smtp.mail.yahoo.com, PIPELINING, SIZE 41697280, 8 BITMIME, AUTH PLAIN LOGIN XOAUTH2 XYMCOOKIE OAUTHBEARER,
پست: mail.post.ir, AUTH LOGIN PLAIN, AUTH=LOGIN PLAIN, SIZE 25000000, PIPELINING, 8BITMIME,
قابلیتهای IMAP
چاپار: LITERAL+ ENABLE MULTIAPPEND ESORT UNSELECT RIGHTS=ektx CHILDREN STARTTLSA0001 OK XLIST QUOTA WITHIN completed THREAD=ORDEREDSUBJECT UIDPLUS IDLE NAMESPACE SEARCHRES LIST-STATUS QRESYNC IMAP4rev1 LIST-EXTENDED CATENATE CONDSTORE ID I18NLEVEL=1 BINARY SORT AUTH=PLAIN ACL ESEARCH SASL-IR
النون: NAMESPACE IDLEA0001 Completed XAOL-OPTION CHILDREN QUOTA LITERAL+ CAPABILITY AUTH=PLAIN OK IMAP4rev1
میهن میل: پورت بسته است
جیمیل: all AUTH=PLAIN AUTH=PLAIN-CLIENTTOKEN NAMESPACE X-GM-EXT-1 OK Thats UNSELECT IDLE XYZZY ID AUTH=OAUTHBEARER SASL-IR AUTH=XOAUTH2 IMAP4rev1 QUOTA XLIST AUTH=XOAUTHA0001 wrote she d23mb88324133edj CHILDREN
یاهو: X-ID-ACLID SASL-IR AUTH=PLAIN AUTH=OAUTHBEARERA0001 AUTH=XYMCOOKIEB64 IMAP4rev1 CAPABILITY OK MOVE AUTH=LOGIN completed NAMESPACE UIDPLUS AUTH=XOAUTH2 LITERAL+ CHILDREN XYMHIGHESTMODSEQ ID
پست: پورت بسته است
قابلیتهای POP3
چاپار: پورت بسته است
النون: پورت بسته است
میهن میل: پورت بسته است
جیمیل: EXPIRE(0) SASL(PLAIN XOAUTH2 OAUTHBEARER) X-GOOGLE-RICO TOP RESP-CODES UIDL LOGIN-DELAY(300) USER
یاهو: پورت بسته است
پست: SASL(PLAIN LOGIN) USER TOP RESP-CODES PIPELINING AUTH-RESP-CODE CAPA UIDL