۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۰ بهمن ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
وضعیت شاخص‌های تست
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
تست DKIM پشتیبانی میشود خطا در تولید خروجی پشتیبانی نمیشود پشتیبانی میشود خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تست فرستنده جعلی ایمیل فرستاده نشد خطا در تولید خروجی ایمیل فرستاده نشد ایمیل با کاربر اصلی فرستاده شد خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
فرستادن تعداد مشخص ایمیل از طرف کاربر از فرستادن ایمیل (ها) جلوگیری شد خطا در تولید خروجی ایمیل (ها) فرستاده شد ایمیل (ها) فرستاده شد خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تست دریافت ایمیل ایمیل دریافت شد خطا در تولید خروجی ایمیل دریافت شد ایمیل دریافت شد خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تست رعایت SPF در دریافت ایمیل پشتیبانی نمیشود خطا در تولید خروجی پشتیبانی نمیشود پشتیبانی میشود خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
حداکثر اندازه پیوست 58MB خطا در تولید خروجی 20MB 35MB خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تاخیر در دریافت ایمیل ورودی 14s خطا در تولید خروجی 31s 22s خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تاخیر در دریافت ایمیل ارسالی 28s خطا در تولید خروجی 12s 22s خطا در تولید خروجی خطا در تولید خروجی
تست‌های پیشرفته
Format String Vulnerability in SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
خطای حافظه در SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
خطای هیپ در SMTP
چاپار: آسیب پذیر نیست
النون: آسیب پذیر نیست
میهن میل: آسیب پذیر نیست
جیمیل: آسیب پذیر نیست
یاهو: آسیب پذیر نیست
پست: آسیب پذیر نیست
امکان ارسال آزاد ایمیل از سرور SMTP
چاپار: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
النون: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
میهن میل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود دارد
جیمیل: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
یاهو: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
پست: امکان ارسال آزاد ایمیل وجود ندارد
HTTPS
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی chmail.ir mail.elenoon.ir mail.mihanmail.ir gmail.com mail.yahoo.com mail.post.ir
آی پی 80.191.56.105 185.83.112.243 185.81.99.169 216.58.210.5 87.248.114.12 91.207.138.61
پورت 443 443 443 443 443 443
IMAP
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی imap.chmail.ir imap.elenoon.ir mail.mihanmail.ir imap.googlemail.com imap.mail.yahoo.com mail.post.ir
آی پی 80.191.56.151 185.83.112.243 185.81.99.169 64.233.184.16 217.146.190.234 91.207.138.61
پورت 993 993 993 993 993 993
SMTP
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی smtp.chmail.ir smtp.elenoon.ir mail.mihanmail.ir smtp.googlemail.com smtp.mail.yahoo.com mail.post.ir
آی پی 80.191.56.151 185.83.112.243 185.81.99.169 74.125.206.16 217.146.190.250 91.207.138.61
پورت 465 465 465 465 465 465
POP3
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی pop.googlemail.com mail.post.ir
آی پی 74.125.206.16 91.207.138.61
پورت 995 995
DNS
شرح کاملی از رکوردهای DNS شامل رکوردهای MX و رکوردهای SPF در این بخش ارائه می‌شود.
وضعیت پورت‌ها
وضعیت پورتهای مرتبط با پروتکلهای imap و smtp و سایر پورتهای مرتبط با پست الکترونیکی در این بخش ارائه می‌شود.