۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۰ بهمن ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها

مخاطبین آزمایشگاه خدمات وب

با در نظر گرفتن مدل مفهومی و محدوده کاری خدمات آزمایشگاه، ذینفعان زیر شناسایی شده‏‌اند:
  •  مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  •  طرح جویشگر
  •  اداره آزمایشگاه‏‌های فناری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  •  اعضای داخلی آزمایشگاه
  •  پژوهشگران خدمات وب در سطح کشور
  •  پژوهشگران حوزه خدمات آزمایشگاه
  •  ذینفعان حوزه جمع‌سپاری

با توجه به مجموعه ذینفعان شناسایی شده برای آزمایشگاه، و نقش تعاملی که هریک در اکوسامانه آزمایشگاه دارند، زنجیره تأمین توسعه آزمایشگاه را می‏توان به صورت آنچه که در شکل فوق مشاهده می‏شود تصور نمود. در این شکل، تک تک ذینفعان آزمایشگاه به صورت گره ‏هایی از یک گراف نمایش داده شده ‏اند و یال‏‌ها تعاملات مابین این ذینفعان را نشان می‏دهند. روی هر یال، نوع تعامل نوشته شده است و جهت یال نیز بیان کننده جهت تعامل است. به عنوان نمونه، یال جهت ‏دار از گره «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» به «آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب» با نوع تعامل «متولی» بیانگر آن است که مرکز تحقیقات مخابرات ایران متولی آزمایشگاه است.

آزمایشگاه به ارائه خدمات ارزیابی، از هر دو نوع خودکار و انسانی، برای توسعه دهندگان خدمات وب می‌پردازد. اغلب خدماتی که توسط آزمایشگاه مورد ارزیابی و کیفیت‌سنجی قرار می‏گیرند، آنهایی هستند که به سفارش طرح جویشگر توسعه و یا بهبود داده شده ‏اند و به عبارت دیگر، طرح جویشگر سرمایه‌گذار آنها محسوب می‌گردد. ابزارها و دادگانی که در آزمایشگاه توسعه داده شده و یا تولید می‌شوند، با رعایت شرایطی در اختیار عموم محققین و پژوهشگران قرار می‌گیرد. این پژوهشگران همچنین ممکن است که در تولید ابزارها و دادگان به آزمایشگاه کمک کنند. در چنین صورتی، هزینه‏‌های این کمک‏‌ها توسط طرح جویشگر تأمین خواهد گردید و لذا، طرح حامی این پژوهشگران خواهد بود.

در نهایت، با توجه به لزوم توسعه بستر جمع‌سپاری در آزمایشگاه، افرادی که به عنوان داوطلب در این بستر مشارکت می‌نمایند دسته دیگری از ذینفعان آزمایشگاه را تشکیل می‌دهند. آزمایشگاه به این افراد سفارش فعالیت می‌دهد و آنها فعالیت ‏ها را برای آزمایشگاه انجام می‌دهند. خود این افراد نیز ممکن است بنا به هر دلیلی،‌ قصد داشته باشند فعالیتی را از طریق جمع ‏سپاری به انجام رسانند. لذا از بستر جمع ‏سپاری آزمایشگاه استفاده خواهند نمود و خود در نقش سفارش‌دهنده فعالیت خواهند بود. به همین دلیل، یال مابین ذینفعان جمع‌سپاری و آزمایشگاه با نوع تعامل سفارش دهنده فعالیت، یک یال دو جهته در نظر گرفته شده است. پژوهشگران و نیز توسعه دهندگان خدمات وب نیز به نوبه خود ممکن است فعالیت‏هایی را داشته باشند که انجام آنها نیاز به جمع‌سپاری داشته باشد. این ذینفعان نیز می‏توانند به عنوان سفارش دهنده فعالیت با آزمایشگاه در تعامل بوده و از بستر جمع‌سپاری آزمایشگاه استفاده نمایند.