۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
آمار بازدید روزانه
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
هشتاد۵۷۳۶۲۷
اد.بید۲۶۰
میانگین آمار بازدید روزانه
هشتاد۱۶۰۹۰۷۷
اد.بید۳۷۱
درصد کاربران بازگشتی
هشتاد۰.۱۷-۰.۱۱
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
یوز۱۰۰-
اد.بید۹۹.۹۷-
هشتگ۹۹.۹۶-
AdCore۹۹.۴۵-
هشتاد۹۹.۳۳-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
هشتاد۴۷۳.۶۱-
یوز۵۰-
اد.بید۳۹-
AdCore--
هشتگ--
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
هشتاد۲۵۰-
یوز۲۰-
اد.بید۱۷-
AdCore--
هشتگ--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
AdCore--
هشتگ--