۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۲ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
آمار بازدید روزانه
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
اد.بید۳۲۰
هشتاد۱۸۰
میانگین آمار بازدید روزانه
هشتاد۱۱۲
اد.بید۴۵۱
درصد کاربران بازگشتی
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
هشتگ۹۹.۹۶-
AdCore۹۹.۴۵-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
AdCore--
هشتگ--
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
AdCore--
هشتگ--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
AdCore--
هشتگ--