۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۰ بهمن ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها

پیکره موازی فارسی به انگلیسی جهت ارزیابی مترجم های ماشینی در 8 حوزه تخصصی در دست تهیه می باشد.

ارزیابی دور دوم مترجم های ماشینی در دست اقدام می باشد.


ارسال شده توسط آزمایشگاه وب آزما
در ۲۲ بهمن ١۳۹۶