۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۲۷ مهر ١۴۰۰   |   English
آخرین فعالیت‌ها

ارزیابی دور اول مترجم های ماشینی در مردادماه انجام شد.

ارزیابی جویشگرهای نقشه بومی در اسفندماه سال جاری انجام می شود.


ارسال شده توسط آزمایشگاه وب آزما
در ۲۲ بهمن ١۳۹۶