موسسه پژوهشی knoesis.org، "مرکز برتر محاسبات مبتنی بر دانش "

موسسه پژوهشی knoesis.org با عنوان "مرکز برتر محاسبات مبتنی بر دانش " واقع در دانشگاه     Wright State  اوهایو – ایالت متحده امریکا در خصوص مفاهیم فناوری‌های وب معنایی و سایر برنامه‌های کاربردی مربوطه به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازد.

این موسسه، اولین موسسه ای است که بر روی تاثیر وب معنایی بر موتورهای جستجو، مرورگرها و خدمات خبری کار کرده است. همچنین در مطالعات این موسسه، رشد گراف‌های دانش و آنتالوژی‌ها و چگونگی تاثیر یادگیری ماشینی در مفاهیم جستجوی معنایی و برنامه‌های کاربردی وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

در این موسسه، فناوری‌های معنایی، موتورهای جستجو را به سمت نسل جدید هدایت می‌کند. این پژوهش‌ها شامل جستجوی معنایی گوگل هم می‌شوند.

Knoesis با استفاده از تیم تحقیقاتی خود آزمایشگاه‌های زیر را راه اندازی کرده است:

برای کسب اطلاعات بیشتر از فعالیت‌های این موسسه می‌توانید به آدرس http://knoesis.org/ مراجعه نمایید.

 

 

Kno.e.sis - Ohio Center of Excellence in Knowledge-enabled Computing