آزمایشگاه‌های خارجی حوزه پردازش زبان طبیعی

ردیف عنوان آزمایشگاه مکان نوع خدمات حوزه کاری فعالیت آدرس سایت
۱ گروه ترجمه ماشینی آماری اسکاتلند
University of Edinburgh
تحقیقاتی-تائید نمونه توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
توسعه مترجم‌های اماری
توسعه ابزارهای ارزیابی ترجمه ماشینی
تهیه پیکره­‌های دوزبانه و تک­ زبانه مورد استفاده در توسعه و ارزیابی سامانه­‌های ترجمه ماشینی
همانگونه که از نام این آزمایشگاه برمی ­آید این آزمایشگاه در امر توسعه سامانه­‌های ترجمه آماری فعال می‌­باشد. همچنین این آزمایشگاه در امر ارزیابی سامانه ­های ترجمه ماشینی نیز فعال بوده و حتی پیکره ­های تستی را نیز در اختیار کاربران و متقاضیان قرار می‌­دهد. در این آزمایشگاه بخشی تحت عنوان ارزیابی برخط نیز وجود دارد. بیشتر ارزیابی ­ها بر پایه معیار BLEU صورت می‌گیرد. http://www.statmt.org/ued/
۲ گروه تشخیص الگو و فناوری­‌های زبانی آلمان
RWTH Aachen University
تحقیقاتی- تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
تشخیص گفتار
ماشین­‌های ترجمه
پردازش زبان طبیعی
پردازش تصویر
این آزمایشگاه ابزارها ونرم افزارهایی را توسعه داده که عبارتند از:
دیکدر ترجمه ماشینی جین
ابزار ارزیابی ترجمه ماشینی (برپایه معیارهای BLEU و METEOR)
ابزار GIZA++
http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/
۳ آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی امریکا
(Columbia University)
تحقیقاتی- تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
واج شناسی
ریخت شناسی
تجزیه و نحو
معناشناسی واژگان، ابهام‌زدایی
پردازش گفتمان
زبان مکالمه ای
پرسش و پاسخ
داده کاوی
ترجمه ماشینی
شبکه اجتماعی
پردازش زبان عربی
پیکره‌های زبانی
ارزیابی همه جانبه ابزارهای پردازش زبان طبیعی
این گروه دارای چند آزمایشگاه فعال می‌باشد که عبارتند از:
Natural Language Text Processing Lab
Spoken Language Processing Group
NLP at the Center for Computational Learning Systems ‪(CCLS)‬
Biomedical informatics NLP
اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نمی باشد.
۴ آزمایشگاه تحقیقات کاربردی در زبان شناسی محاسباتی کانادا
Université de Montréal
تحقیقاتی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
ترجمه ماشینی:
توسعه ترجمه ماشینی آماری
ترجمه تعاملی
خلاصه سازی متون:
بازیابی اطلاعات ( IR)
این آزمایشگاه در امر ارزیابی سامانه­‌های ترجمه ماشینی بسیار فعال بوده و ابزاری با نام TransCheck
جهت ارزیابی کیفیت خروجی‌های سامانه­‌های ترجمه ماشینی ابداع نموده است.
http://rali.iro.umontreal.ca/rali/?q=en
۵ آزمایشگاه ترجمه ماشینی ایرلند
Dublin City University
تحقیقاتی- تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
برگزاری مسابقه
پژوهشی
تلفیق قواعد معنایی و نحوی برای آموزش ماشین­های ترجمه اماری مبتنی بر عبارت
مترجم ماشینی ترکیبی و مبتنی بر مثال
ماشینی ترجمه مبتنی بر درخت
ترازبندی در سطح جملات برای ماشین ­های ترجمه
ترجمه زبان مکالمه­ ای
ماشین­‌های ترجمه انتقالی بر پایه احتمالات
ارزیابی مترجم­‌های ماشینی
کنترل زبان و ماشین­‌های ترجمه
عوامل انسانی در ماشین‌های ترجمه
تخمین کیفیت ماشین ترجمه
این آزمایشگاه در امر ارزیابی ترجمه ماشینی فعال بوده و معیاری تحت عنوان  EuroMatrix را ابداع نموده است و از طریق این فرآیند اقدام به ارزیابی سالیانه سامانه­‌های ترجمه ترکیبی و آماری می‌نماید http://www.nclt.dcu.ie/mt/
۶ گروه تحقیقاتی پردازش زبان و اطلاعات انگلستان تحقیقاتی-تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
اموزش خودکار زبان
معناشناسی توزیعی ترکیبی برای پردازش متن
آموزش و پرورش
یکسان سازی متون
ماشین ترجمه‌های اماری
پردازش زبان محاسباتی
داده کاوی
این آزمایشگاه ابزارهای مفیدی در امر پردازش زبان طبیعی( از جمله ابزارهای یکسان ساز و…) را توسعه داده است. http://www.cl.cam.ac.uk/research/nl/index.html
۷ گروه تشخیص الگو و پردازش زبان طبیعی اسپانیا
Polytechnic University of Valencia
تحقیقاتی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
تحلیل دستوری و گرامری
ترجمه ماشینی
پرسش و پاسخ
پیکره‌های زبانی
بانک درختی
این آزمایشگاه ابزارهایی را نیز در زمینه پردازش زبان طبیعی توسعه داده اند که عبارتند از:
Parsing Nordic Languages
PANORAMA
Nordic Treebank Network
NER
Korpus90/2000
Arboretum
AC/DC
Floresta Sintá(c)tica
Arboratoire/Freebank
http://beta.visl.sdu.dk
۸ گروه یادگیری نحوی تعاملی بصری
(VISL)
دانمارک تحقیقاتی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
تحلیل دستوری و گرامری
ترجمه ماشینی
پرسش و پاسخ
پیکره‌های زبانی
بانک درختی
این آزمایشگاه ابزارهایی را نیز در زمینه پردازش زبان طبیعی توسعه داده اند که عبارتند از:
Parsing Nordic Languages
PANORAMA
Nordic Treebank Network
NER
Korpus90/2000
Arboretum
AC/DC
Floresta Sintá(c)tica
Arboratoire/Freebank
http://beta.visl.sdu.dk/
۹ آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی
(MIRACLE)
تونس تحقیقاتی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
تحلیل متون عربی:
قطعه بند متون
تحلیل ریخت شناسی
تحلیل نحوی
تشخیص خطا
تحلیل معنایی
سامانه‌های پرسش و پاسخ:
سوالات عقیدتی
سوالات تعریفی
سامانه‌های مباحثه گفتاری انسان-ماشین:
درک گفتار استاندارد عربی
درک گفتار
مدیریت گفتگو
سیستم تشخیص الگو زبان عربی
اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نمی باشد. https://sites.google.com/site/anlprg/
‎http://www.miracl.rnu.tn/eng/home
۱۰ آزمایشگاه تکنولوژی اطلاعات
(ITL)
 موسسه بین المللی استاندارها وب سایت‌ها
(NIST)
امریکا تحقیقاتی-تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
برگزاری کنفرانس و مسابقه
پروژه ای تحت عنوان:
«Open Machine Translation Evaluation ‪(OpenMT)‬ »
در این موسسه تعریف شده است که به ارزیابی سیستم ­های ترجمه ماشینی می‌پردازد و آنها را از جنبه کیفیت و روانی ترجمه مورد آزمایش قرار می‌دهد.
این موسسه خود اقدام به توسعه معیار ارزیابی با عنوان NIST نموده و هر ساله با برگزاری کنفرانسی اقدام به ارزیابی سامانه‌های ترجمه موجود می‌نماید. http://www.nist.gov/itl/iad/mig/openmt.cfm
۱۱ مرکز مهندسی زبان
(CLE)
پاکستان
Al-Khawarizmi Institute of Computer Science 
University of Engineering and Technology
تحقیقاتی-تخصصی توسعه ابزار
توسعه دیتا ست
ارزیابی
پژوهشی
برگزاری کنفرانس
زبان شناسی و سیستم نوشتاری
توسعه استانداردهای محاسبات زبانی
پردازش گفتار و زبان
توسعه محتوای مرتبط با زبان محلی و بومی
تصویب سیاست  ­های زبان­شناسی رایانشی
این مرکز در حال تحقیق و توسعه زبان از جنبه­‌های محاسباتی و معنایی می­ باشد و با برگزاری سمینارها، کارگاه­‌های آموزشی و کنفرانس ­ها اقدام به ترویج و توسعه پردازش زبان ملی می‌نمایند. http://www.cle.org.pk/alerts/Support.htm

 

درباره ما

"پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" در "پژوهشکده فناوری اطلاعات" در سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی نموده است.این آزمایشگاه با تمرکز بر پروژه‌های در حال اجرا در پژوهشکده و با اولویت طرح جویشگر (جویشگر متن، صوت، تصویر و ویدئو و همچنین مترجم‌‌‌های ماشینی) آغاز به کار کرده است.

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبر نامه آزمایشگاه فناوری اطلاعات جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه خدمات وب

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۸۳۴
  • رایانامه: webazma@itrc.ac.ir