+982184977834
Today
2023-01-30   |   فارسی
Laboratory Activities

رویداد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

شکل زیر روند رفتار کاربران (ارسال پرس­وجو) در جویشگرهای بومی در رابطه با موضوع انتخابات را به همراه ابر کلمات مربوط به برخی از روزها نشان می­دهد. همان طور که مشخص است تقریبا از هفته دوم سال جدید ارسال پرس­وجوی کاربران به جویشگرها آغاز شده است. هرچه که به زمان انتخابات نزدیکتر شده­ایم تعداد پرس­وجوهای کاربران نیز افزایش یافته است. البته این روند افزایش تعداد پرس­وجوها به صورت یکنواخت نبوده است و با اتفاقاتی که در طول این زمان رخ داده است تعداد پرس­وجوهای کاربران بالا و پایین شده است.

رفتار کاربران در روزهای مختلف به یک شکل نبوده است و متناسب با رویداد اتفاق افتاده در آن روز رفتارهای مختلف و نیازهای اطلاعاتی متناسب با آن داشته­اند. شکل زیر توزیع زمانی پرس­وجوهای ارسالی کاربران در روزهای مختلف را نشان می­دهد. همان طور که مشخص است تفاوت محسوسی بین شکل توزیع در روزهای مختلف قابل مشاهده است. در روز معمولی (18 اردیبهشت) کاربران معمولا بیشتر در ساعات 8 صبح تا 1 ظهر پرس­وجو ارسال نموده­اند و در بعد از ظهر نیز به صورت یکنواخت و کمتر از صبح پرس­وجو ارسال شده است این توزیع برای روزهای مختلف که رویداد خاصی اتفاق نیافتاده است تقریبا به همین شکل بوده است. اما در روز مناظره به دلیل اینکه مناظره در بازه 4 تا 7 عصر برگذار شده است مشاهده می­شود که بعد از مناظره پرس­وجوهای کاربران بیشتر شده است و تا ساعات پایانی شب این روند افزایش پرس­وجو ادامه داشته است. در روز اعلام نتایج بیشترین تعداد پرس­وجو را در ساعات اولیه روز داشته­ایم به این دلیل که اکثر کاربران در اولین ساعات روز به دنبال نتیجه انتخابات بوده­اند و در آخر اینکه در روز انتخابات رفتار کاربران کاملا متفاوت بوده است و تقریبا در کل ساعات روز (به جز نیمه دوم شب) به صورت نسبتا یکنواخت پرس­وجو ارسال شده است.

در شکل زیر لیست پرس­وجوهای پر تکرار در روز­های مختلف نشان داده شده است. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که کاربران جویشگرها در هر روز متناسب با رویداد اتفاق افتاده نیازهای اطلاعاتی که مرتبط با آن رویداد بوده است را مطرح نموده­اند.

در شکل­های زیر لیست پرس­وجوهای پرتکرار در رابطه با نامزدهای مختلف نشان داده شده است. همان طور که مشخص است مواردی مختلفی که در رابطه با نامزدهای مختلف در طول فرایند انتخابات مطرح شده بود در پرس­وجوهای کاربران نمایان است به عنوان مثال در مناظره های انتخاباتی موارد مختلفی مطرح گردید که باعث شده کاربران پرس­وجوهایی را در رابطه با آنها مطرح نمایند.

اما در اخر این پرسش مطرح می­شود که آیا نیازهای اطلاعاتی کاربران در رابطه با نامزدهای مختلف می­تواند تخمینی از گرایش مردم به این افراد باشد؟ برای پاسخ­گویی به این سوال برای هر یک از نامزدهای مختلف درصد پرس­وجوهایی که مربوط به آن­ها بوده است را استخراج کرده و نتایج آن در شکل زیر نشان داده شده است. نتایج حاصل شده به شکل عجیبی نزدیک نتایج نهایی انتخابات بوده است.