۸۴۹۷۷۸۳۴   webazma@itrc.ac.ir   امروز ۰۹ اردیبهشت ١۳۹۶

Webazma intro se

ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید بر اساس موبایل/کامپیوتر شخصی
داده ای موجود نیست
دسته بندی موضوعی پرس و جو ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل0.690.08
پارسی جو0.570
یوز0.450.24
بینگ0.380
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل0.63-0.02
پارسی جو0.580.17
بینگ0.560.1
یوز0.450.1
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل0.75-0.03
پارسی جو0.530.1
یوز0.490.14
بینگ0.450.24
همه
گوگل0.760.07
بینگ0.630.02
پارسی جو0.610.11
یوز0.490.04
دسته بندی فناوری اطلاعات
گوگل0.65-0.04
پارسی جو0.550.1
بینگ0.500.12
یوز0.450.07
دسته بندی علمی
گوگل0.710
پارسی جو0.550.07
یوز0.420.05
بینگ0.37-0.01
سلامت و پزشکی
گوگل0.73-0.01
پارسی جو0.55-0.03
یوز0.42-0.03
بینگ0.40-0.04
هنر و سرگرمی
گوگل0.730.04
پارسی جو0.580.12
یوز0.490.08
بینگ0.430.05
آمار بازدید
میانگین تعداد روزانه کاربران یکتا
پارسی جو118782536.0
یوز79425804.0
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو31.66-1.75
یوز4.97-11.45
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو7853929752.0
یوز2021711852.0
میانگین تعداد پرسمان های هر کاربر
پارسی جو6.611.39
یوز2.53-1.21
شاخص های غیرکارکردی
سطح دسترس پذیری (درصد)
یوز100.00
پارسی جو100.00
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
پارسی جو0.81-0.4
یوز0.71-0.04
تعداد درخواست های پاسخ داده شده در ثانیه
امتیاز طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل9.090
پارسی جو2.860
یوز2.2460