۸۴۹۷۷۸۳۴   webazma@itrc.ac.ir   امروز ۰۸ تیر ١۳۹۶

Webazma intro se

ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید (موبایل/کامپیوتر شخصی)
داده ای موجود نیست
دسته بندی موضوعی پرس و جو ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل0.690.08
پارسی جو0.570
یوز0.450.24
بینگ0.380
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل0.63-0.02
پارسی جو0.580.17
بینگ0.560.1
یوز0.450.1
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل0.75-0.03
پارسی جو0.530.1
یوز0.490.14
بینگ0.450.24
همه
گوگل0.810.1
پارسی جو0.620.09
یوز0.530.02
بینگ0.41-0.22
دسته بندی فناوری اطلاعات
گوگل0.65-0.04
پارسی جو0.550.1
بینگ0.50.12
یوز0.450.07
دسته بندی علمی
گوگل0.710
پارسی جو0.550.07
یوز0.420.05
بینگ0.37-0.01
سلامت و پزشکی
گوگل0.73-0.01
پارسی جو0.55-0.03
یوز0.42-0.03
بینگ0.4-0.04
هنر و سرگرمی
گوگل0.730.04
پارسی جو0.580.12
یوز0.490.08
بینگ0.430.05
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو4266.0240.0
هشتگ2855.0195.0
خبروان887.0-124.0
4.03.0
یوز1.00
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو0.430
هشتگ0.040
خبروان0.010
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو82602.99317.99
یوز13768.270
هشتگ7466.4835.51
خبروان2581.8235.17
24.862.36
میانگین تعداد پرسمان های هر کاربر
پارسی جو4.30.1
هشتگ2.00
خبروان1.5-1.5
1.5-0.5
یوز1.00
شاخص های غیرکارکردی
سطح دسترس پذیری (درصد)
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
تعداد درخواست های پاسخ داده شده در ثانیه
یوز40.00
پارسی جو40.00
امتیاز طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل19.780.39
پارسی جو6.11.32
یوز3.620.91