۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۳۰ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
دسته‌بندی موضوعی پرس و جو‌ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل۰.۷۵-۰.۰۲
بینگ۰.۶۴-۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷-۰.۰۲
یوز۰.۴۷-۰.۱۱
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل۰.۷۰.۰۵
بینگ۰.۶۸۰.۱۳
پارسی جو۰.۶۴۰.۰۵
یوز۰.۵۷۰.۰۹
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل۰.۷۱-۰.۰۶
بینگ۰.۶۴۰.۱۸
پارسی جو۰.۶۳۰.۰۹
یوز۰.۵۴۰.۰۴
همه
گوگل۰.۷۶۰.۰۳
بینگ۰.۶۷۰.۲
پارسی جو۰.۶۰.۰۳
یوز۰.۵۷۰.۰۸
دسته‌بندی فناوری اطلاعات
گوگل۰.۷۵۰.۰۷
بینگ۰.۶۹۰.۱۸
پارسی جو۰.۶۵۰.۱
یوز۰.۵۸۰.۱۱
دسته‌بندی علمی
گوگل۰.۷۹۰.۰۷
بینگ۰.۷۲۰.۳
یوز۰.۶۱۰.۱۷
پارسی جو۰.۶۱۰.۰۴
سلامت و پزشکی
گوگل۰.۷۵-۰.۰۴
بینگ۰.۶۸۰.۳
یوز۰.۵۵۰.۱۳
پارسی جو۰.۵۴-۰.۰۵
هنر و سرگرمی
گوگل۰.۷۸۰.۰۲
بینگ۰.۶۸۰.۲۳
پارسی جو۰.۶۲۰.۰۵
یوز۰.۵۷۰.۰۶
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۴۱۲۱-۱۵۱
یوز۲۳۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۴۶۰
یوز۰.۱۵۰.۰۱
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۷۱۰۷۲۱۷
یوز۷۳۱۱۱۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۷.۴۳۰.۴۳
یوز۲.۵-۲.۵
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
یوز۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
یوز۰.۸۹-
پارسی جو۰.۶۴-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی جو۸۰-
یوز۶۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل۱۴.۴۱-۵.۳۷
پارسی جو۴.۲-۱.۹
یوز۲.۵-۱.۱۲