۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۳ اردیبهشت ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
Webazma intro se
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید
داده ای موجود نیست
دسته‌بندی موضوعی پرس و جو‌ها
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
پرس و جوهای اطلاعاتی
گوگل۰.۸۷۰.۱۶
پارسی جو۰.۵۴-۰.۰۲
بینگ۰.۴۳۰.۰۳
یوز۰.۰۷-۰.۴
پرس و جوهای پیمایشی
گوگل۰.۶۵۰.۰۲
پارسی جو۰.۵۹۰.۰۱
بینگ۰.۵۵-۰.۰۱
یوز۰.۴۸۰.۰۳
پرس و جوهای تراکنشی
گوگل۰.۷۷۰.۰۲
پارسی جو۰.۵۴۰.۰۱
یوز۰.۵۰.۰۱
بینگ۰.۴۶۰.۰۱
همه
گوگل۰.۷۳۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷۰.۰۱
یوز۰.۴۹۰.۰۳
بینگ۰.۴۷-۰.۰۴
دسته‌بندی فناوری اطلاعات
گوگل۰.۶۸۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۵۰
بینگ۰.۵۱۰.۰۱
یوز۰.۴۷۰.۰۲
دسته‌بندی علمی
گوگل۰.۷۲۰.۰۱
پارسی جو۰.۵۷۰.۰۲
یوز۰.۴۴۰.۰۲
بینگ۰.۴۲۰.۰۵
سلامت و پزشکی
گوگل۰.۷۹۰.۰۶
پارسی جو۰.۵۹۰.۰۴
یوز۰.۴۲۰
بینگ۰.۳۸-۰.۰۲
هنر و سرگرمی
گوگل۰.۷۶۰.۰۳
پارسی جو۰.۵۷-۰.۰۱
یوز۰.۵۱۰.۰۲
بینگ۰.۴۵۰.۰۲
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۴۱۲۱-۱۵۱
یوز۲۳۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۳۲۰.۲۱
یوز۰.۱۱۰.۰۲
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۷۰۵۲۴۰
یوز۷۴۵۰۳
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۴.۴۳۰.۲۹
یوز۲.۱۷-۰.۶۹
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
یوز۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
یوز۰.۸۹-
پارسی جو۰.۶۴-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی جو۸۰-
یوز۶۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
گوگل۱۴.۴۱-۵.۳۷
پارسی جو۴.۲-۱.۹
یوز۲.۵-۱.۱۲